Lidmaatschappen medische genootschappen

 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 • Bestuurslid Landelijke vereniging van Kaderhuisartsen "Het Beweegkader"
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Huisartsen Kring Haaglanden (HKH)
 • Huisartsendienst SMASH Haaglanden
 • Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden
 • Vereniging Voor Arts en Auto (VVAA)
 • Landelijk Co√∂rdinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR)
 • Vereniging Eerstelijns Gecertificeerde Echografie (VEGE)
 • College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB)
 • Neemt deel aan het Leids Eerstelijns Onderzoeksnetwerk van het LUMC.
 • Zorggroep Haaglanden (ELZHA)