Anouk Willeumier, Sportarts in opleiding

Anouk werkt per oktober 2021 voor een jaar elke donderdag in de praktijk.
De overige dagen van de week is zij werkzaam als sportarts in opleiding in het Haaglanden Medisch Centrum.

Medewerkers in opleiding

De mogelijkheid bestaat dat u binnen Just Hofmans Huisartsen Zorg een medewerker in opleiding treft.
Onze praktijk is een opleidingspraktijk voor sportartsen, Physician Assistants, co-assistenten en doktersassistentes.

Als opleidingspraktijk nemen wij verantwoordelijkheid voor de aanwas van nieuwe beroepsbeoefenaren.
Het opleiden van aanstaande collega’s levert een bijdrage aan kennisoverdracht en aan een open, kritische houding ten opzichte van ons eigen medisch handelen.
Dit komt de patiëntenzorg ten goede. Alle medewerkers in opleiding werken onder onze supervisie en verantwoordelijkheid.