Fariël, doktersassistente in opleiding

Fariël werkt sinds januari 2020 in de praktijk.
Het afgelopen jaar heeft ze u met veel plezier te woord gestaan en geholpen aan de balie op locatie Beijnenstraat 2 in Voorburg.

Vanaf januari 2021 start Fariël met de opleiding tot doktersassistente

Fariël werkt op maandag, dinsdag woensdagochtend en donderdag. Op vrijdag volgt ze haar opleiding.

Met de begeleiding van het team, zal ze zeker een goede doktersassistente worden, waarmee we nog jaren met plezier zullen samenwerken!

Medewerkers in opleiding

De mogelijkheid bestaat dat u binnen Just Hofmans Huisartsen Zorg een medewerker in opleiding treft.
Onze praktijk is een opleidingspraktijk voor sportartsen, Physician Assistants, co-assistenten en doktersassistentes.

Als opleidingspraktijk nemen wij verantwoordelijkheid voor de aanwas van nieuwe beroepsbeoefenaren.
Het opleiden van aanstaande collega’s levert een bijdrage aan kennisoverdracht en aan een open, kritische houding ten opzichte van ons eigen medisch handelen.
Dit komt de patiëntenzorg ten goede. Alle medewerkers in opleiding werken onder onze supervisie en verantwoordelijkheid.

assistente@ha-zorg.nl