Ruud, POH-GGZ

In de praktijk is Ruud, onze Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige werkzaam.

U kunt door de huisarts naar hem verwezen worden wanneer er sprake is van (dreigende) psychische problemen. Bijvoorbeeld: overbelasting, problemen in de thuissituatie of in de relatie, rouwproblemen, verslavingsproblemen, assertiviteitsproblemen, eenzaamheidsproblemen en angst- of depressieve klachten.
Ook wanneer u langere tijd medicatie slikt, die verband houdt met psychische klachten (bijvoorbeeld slaapmedicatie, anti-depressiva of rustgevende medicatie) en u wilt hiermee stoppen (afbouwen) kunt u worden doorverwezen.

De behandeling wordt volledig door de basisverzekering vergoed.

Voor een afspraak met Ruud, de GGZ Verpleegkundige kunt u bellen met de assistente.

Ruud werkt op maandag middag/avond en donderdagmiddag