Spreekuur
Spreekuur
Avond-,nacht- & weekend
Avond-, nacht- & weekend
Vakantie & nascholing
Vakantie & nascholing
Huisbezoek
Huisbezoek
Herhaalrecepten
Herhaalrecepten
Klachtenregeling
Klachtenregeling
Privacy
Privacy
Uitwisselen gegevens
Uitwisselen gegevens
Tarieven
Tarieven
Bloedprikken / Lab
Bloedprikken / Laboratorium