Een klacht?
Bespreek uw onvrede met uw huisarts

 

Een goed en prettig contact tussen u als patiënt en de praktijk vinden wij erg belangrijk. Gelukkig verlopen deze contacten meestal naar ieders tevredenheid. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. 

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt en hiervoor een afspraak maakt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw klacht kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

We trekken ook lering uit uw klacht, zodat we u in de toekomst nog betere zorg kunnen bieden.

Wat is een klacht?
Een klacht kan een uiting van ongenoegen zijn over een gedraging, waaronder mede begrepen het handelen of nalaten, jegens een patiënt in het kader van de zorgverlening door de huisarts. Of het heeft betrekking op de organisatorische aspecten daarvan.

De klacht kan daarnaast betrekking hebben op de waarnemer of personen die werkzaam zijn voor de huisarts, zoals de assistente of de praktijkondersteuner.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.
De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De klachtencommissie waarbij wij aangesloten zijn is:

Klachtencommissie Haaglanden
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag
Tel. 0800-0025055

https://haaglanden.lhv.nl/