Privacy verklaring

Privacy verklaring.jpg

Via de websites www.huisarts-voorburg.nl van Huisarts Dokter Hofmans uit Voorburg worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Huisarts Dokter Hofmans uit Voorburg respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
U kunt uw gegevens bijvoorbeeld achterlaten bij het plaatsen van een reactie op www.huisarts-voorburg.nl. 
Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. 
Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede afhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

  • NAW-gegevens
  • e-mailadres
  • IP-adres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website
  • het verbeteren van onze dienstverlening

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden 24 maanden bewaard

Beveiliging
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden
Huisarts Dokter Hofmans uit Voorburg verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via administratie@dokterhofmans.nl.

Cookies
Huisarts Dokter Hofmans uit Voorburg hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de website en de diensten. Om deze reden maakt Huisarts Dokter Hofmans uit Voorburg gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Bij gebruik van onze website geeft u toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij maken gebruik van de volgende applicaties: Google Analytics
Wij gebruiken deze cookies voor de volgende doeleinden:

  • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;
  • het optimaliseren van onze diensten;
  • het afstemmen van content op onze website op basis van uw interesses en aan de hand van uw klik- en surfgedrag.

Wij hebben geen controle over wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze aanbieders en hoe zij met cookies omgaan, bekijkt u de privacyverklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen.

Over deze verklaring

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring
Huisarts Dokter Hofmans uit Voorburg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met Huisarts Dokter Hofmans uit Voorburg via:

Savallelaan 2
2273 JX Voorburg

070-386 88 65

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 14 maart 2020