Spoed

Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.

In alle andere spoedeisende gevallen belt u het spoednummer: 070 386 0945.
U wordt dan direct doorverbonden met de assistente of de huisarts.
Wij verzoeken u dit nummer alleen in spoedeisende gevallen te gebruiken.

Indien u tussen 17.00-08.00 uur spoedeisende hulp nodig hebt, kunt u bellen met:

HADOKS

Het telefoonnummer van HADOKS is: 070 346 96 69.