HADOKS

Op 1 januari 2019 is Hadoks (Haaglandse dokters) van start gegaan, de ondersteuningsorganisatie voor huisartsen in de regio Haaglanden.

Hadoks Praktijkondersteuning B.V. is een organisatie van-voor-door huisartsen. Hadoks Praktijkondersteuning B.V. biedt verschillende vormen van dienstverlening aan huisartsen in de regio Haaglanden.

Smash Huisartsenpost, Zorggroep ELZHA, SHOP en een deel van de activiteiten van de HKH zijn samengevoegd tot ‘Hadoks’. Door de samenvoeging kan nog beter gewerkt worden aan het versterken en ondersteunen van de huisartsenzorg, de patiëntenzorg en het opleiden van zorgprofessionals.

De concentratie van de activiteiten stelt Hadoks in staat om alle mogelijkheden voor onderlinge samenwerking volledig te benutten. De meerwaarde van de samenwerking is vooral gelegen in: a. Eén aanspreekbare organisatie zijn voor alle partners in de regio b. (gelijk) Gericht werken aan strategische en inhoudelijke ambities c. Optimaal benutten van kennis en middelen d. Gezamenlijke afspraken maken over de zorg in de regio

Ruim 700 huisartsen maken op dit moment al gebruik van één of meer diensten van Hadoks.