ASTMA & COPD: LONGZORG

Goede zorg voor mensen met COPD

Als u zorg krijgt binnen de ketenzorg COPD, dan komt u minimaal één keer per jaar bij de praktijkondersteuner op het spreekuur. Tijdens het consult zal de praktijkondersteuner nagaan hoe het met uw ziekte, uw klachten en beperkingen in het dagelijks leven gaat. Ook zal de praktijkondersteuner uw medicatiegebruik bespreken en zo nodig een longfunctiemeting uitvoeren. Verder besteedt de praktijkondersteuner aandacht aan uw leefstijl, zoals uw bewegen, roken en voeding. Zij kan u verwijzen naar speciale begeleidingsprogramma’s op het gebied van leven met COPD. Deze programma’s zijn gericht op het verbeteren van de conditie en richten zich op ademhalings- en hoesttechnieken. Begeleiding bij het stoppen met roken is ook een onderdeel van de ketenzorg COPD.

Hebt u matig tot ernstig COPD dan zult u vaker op controle komen in de huisartsenpraktijk.
Met de longartsen zijn afspraken gemaakt wanneer specialistisch zorg door de longarts nodig is.

Wat wordt er van u verwacht?

In de behandeling van COPD speelt u zelf een centrale rol. Samen met uw praktijkondersteuner en huisarts bepaalt u welke doelen u wilt behalen en hoe u dat wilt bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van uw conditie of het juiste gebruik van medicatie. U kunt hierbij begeleiding en ondersteuning vragen. Als u zich actief opstelt in de behandeling kan dat uw gezondheid ten goede komen.

Naast een actieve houding is het belangrijk dat u informatie geeft aan uw zorgverleners.
Denk hierbij aan klachten die u heeft of andere aandoeningen naast uw benauwdheid.