HART & VATEN

In onze praktijk heeft de praktijkondersteuner, Andrea, spreekuren voor patiënten met een hoge bloeddruk.

Daarnaast bieden wij het zorgprogramma cardiovasculair risicomanagement (DBC-CVRM) voor controle van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of patiënten die al een hart- of vaatziekte doorgemaakt hebben.

Wat is CVRM?

Het zorgprogramma cardiovasculair risicomanagement omvat de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dit betekent dat zowel patiënten die al een hart- en vaatziekte hebben, als ook patiënten die hierop een hoog risico lopen, van dit programma deel uit kunnen maken.

Het programma richt zich op het controleren en verminderen van allerlei factoren die het risico op een (herhaling van) een hart- en vaatziekte verhogen. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan te hoge bloeddruk, te hoog cholesterol, roken, overgewicht en stress.

Het team van zorgverleners rondom de patiënt in de praktijk heeft duidelijke afspraken over de samenwerking met andere zorgverleners, zoals internisten, cardiologen en diëtisten.

Zorg volgens richtlijnen van de zorgstandaard

De huisarts levert zorg volgens het zorgprogramma CVRM. Er is vastgelegd welke zorg ten aanzien van CVRM u als patiënt moeten krijgen, hoe vaak u moet worden gecontroleerd en naar wie u moet worden doorgestuurd bij problemen.

Begeleiding CVRM

In de huisartsenpraktijk is Andrea, onze praktijkondersteuner werkzaam die naast de huisarts de CVRM controle uitvoert. Er is hiervoor een aparte opleiding gevolgd. De huisarts wordt door deze praktijkverpleegkundige goed op de hoogte gehouden.

Vanuit de huisartsenpraktijk kunt u naast eventuele medicamenteuze behandeling ook begeleiding krijgen bij leefstijlaanpassingen, zoals gewichtsvermindering of stoppen met roken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de huisarts of de praktijkverpleegkundige.