Injectie bij een chronische ontsteking

In de praktijk kunt u terecht voor een injectie als u een chronische ontsteking heeft.
De huisarts zal hiertoe besluiten in samenspraak met u.

Hoe werkt de injectie?

Bij de behandeling spuit dokter Hofmans het medicijn triamcinolon (Kenacort) en/of Xylocaïne in op de plaats van de irritatie of ontsteking. Met behulp van echografie kijkt hij of hij op de juiste plaats zit om de injectie te geven. Het medicijn wordt niet in het bot of in de bloedbaan gespoten, maar rondom de pees, in het gewricht of de slijmbeurs. Het effect is dat de irritatie of ontsteking kan genezen en de eventuele zwelling ter plaatse afneemt. Dit effect is na twee tot drie dagen merkbaar.

Triamcinolon (Kenacort) en/of Xylocaïne

Kenacort is een kunstmatig bijnierschorshormoon, een zogenaamd corticosteroïd. Het heeft een sterk ontstekingsremmende werking. Xylocaïne is een plaatselijk verdovingsmiddel. Het geneesmiddel werkt op de zenuwuiteinden en de zenuwstrengen doordat het de geleiding van pijn verhindert. Het betreffende gebied wordt tijdelijk minder gevoelig.

Gang van zaken tijdens de behandeling

Eerst wordt met behulp van het echoapparaat de plaats bepaald waar dokter Hofmans gaat prikken. Op de plaats van de prikplek wordt de huid schoongemaakt. Dokter Hofmans dient vervolgens met een naald het medicijn toe. Daarna wordt het wondje afgedekt met een pleister. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Wilt u voor de start van het onderzoek aan ons melden als u:

  • allergisch bent voor corticosteroïden en/of lokale verdovingsmedicatie
  • een ontsteking heeft met een bacterie (bijvoorbeeld een abces)
  • een huidinfectie heeft in de buurt van de injectieplaats
  • u zwanger bent of zou kunnen zijn of als u borstvoeding geeft.

Nazorg

Na afloop van het onderzoek mag u de injectieplaats ongeveer 24 uur niet meer belasten dan nodig is. U mag na het onderzoek zelf naar huis rijden als u dat wilt. Soms kan de injectie gedurende een paar dagen napijn geven. Hiervoor kunt u een pijnstiller als paracetamol gebruiken.

Effect van de injectie

Het is van belang dat u dokter Hofmans kunt vertellen wat het effect van de injectie op uw klachten is geweest. Test daarom ook het effect op de bewegingen die normaal uw pijnklachten veroorzaken. Maak notities van uw klachten op de eerste dagen en de eerste weken na de injectie.
Deze aantekeningen kunt u gebruiken tijdens het telefonisch controle consult na 6 weken, zodat u deze met dokter Hofmans kunt bespreken.