Rijbewijskeuring

Bij het vernieuwen van het rijbewijs in verband met het bereiken van uw 75ste levensjaar vindt een medische keuring plaats. Voor deze keuringen kunt in onze praktijk terecht. Het onderzoek wordt gedaan door de Physician Assistant in opleiding onder supervisie van dokter Just Hofmans.

Let op: de keuring voor het grote rijbewijs (C/D) voeren wij NIET uit

Kosten van de keuring: € 50,- (u kunt contant betalen)

Lees hier meer informatie op de website van het CBR.

Voorbereiding op de keuring
Dit brengt u mee naar het consult.
* Uw huidige rijbewijs
* De Eigen verklaring (ingevuld) met De geneeskundige verklaring met zorgdomein nummer erop
(dit formulier zal door de arts worden ingevuld).
* Schoon potje MET urine.
* Eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte mee)
* Geld, contant.

Tijdens de keuring
De rijbewijskeuring is bedoeld om vast te stellen of u gezond genoeg bent om veilig en zelfstandig een voertuig te kunnen besturen. 

De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:
* Bespreking en invulling van uw Geneeskundige verklaring
* Lichamelijk onderzoek (functioneren van armen, benen en wervelkolom)
* Beoordeling psychische toestand
* Bloeddrukmeting
* Ogentest
(Tip: Laat uw ogen voor de keuring door een opticien controleren om een eventuele herkeuring te voorkomen)
* Urine-onderzoek (op suikerziekte)
* Rapportage in het (digitale) keuringsverslag en evt. aanvullende formulieren

De volledige tijdsduur van de rijbewijskeuring bedraagt ca. 20 minuten.

Na de keuring
Na het consult van de keuring verzoeken wij u af te rekenen.
Wij rekenen voor een keuring 50,- euro.
U kunt contant betalen!

Na de keuring mag de arts geen uitspraak doen over uw medische geschiktheid. Hij schrijft de bevindingen in het keuringsverslag. Deze stuurt hij digitaal samen met de Geneeskundige verklaring en evt. aanvullende formulieren naar het CBR. Het CBR beoordeelt alle informatie en bericht u binnen vier weken over de uitkomst(en). Als het nodig is verwijst het CBR u naar een medisch specialist. Soms is een rijtest nodig

Lees op de site van het CBR alle informatie en stappen die u moet doorlopen voordat u bij ons komt.