Rijbewijskeuring

Bij het vernieuwen van het rijbewijs in verband met het bereiken van uw vijfenzeventigste levensjaar vindt een medische keuring plaats. Voor deze keuringen kunt in onze praktijk terecht. Het onderzoek wordt gedaan door de Physician Assistant in opleiding onder supervisie van dokter Just Hofmans.

Let op: de keuring voor het grote rijbewijs (C/D) voeren wij niet uit

Kosten van de keuring: € 47,50 (u kunt contant betalen of pinnen)

Voorbereiding op de keuring
Dit brengt u mee naar het consult.
* Uw huidige rijbewijs
* De Eigen verklaring (ingevuld) met Geneeskundige verklaring (die door de arts zal worden ingevuld).
* Schoon potje met urine (deze kunt u gratis bij de balie meenemen)
* Eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte mee)
* Geld, contant of pinpas.

Tijdens de keuring
De rijbewijskeuring is bedoeld om vast te stellen of u gezond genoeg bent om veilig en zelfstandig een voertuig te kunnen besturen. 

De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:
* Bespreking van uw Gezondheidsverklaring
* Lichamelijk onderzoek (functioneren van armen, benen en wervelkolom)
* Beoordeling psychische toestand
* Bloeddrukmeting
* Ogentest
(Tip: Laat uw ogen voor de keuring door een opticien controleren om een eventuele herkeuring te voorkomen)
* Urine-onderzoek (op suikerziekte)
* Rapportage in het keuringsverslag en evt. aanvullende formulieren

De volledige tijdsduur van de rijbewijskeuring bedraagt ca. 20 minuten.

Na de keuring
Na het consult van de keuring verzoeken wij u af te rekenen.
Wij rekenen voor een keuring 47,50 euro.
U kunt contant betalen of pinnen!

Na de keuring mag de arts geen uitspraak doen over uw medische geschiktheid. Hij schrijft de bevindingen in het keuringsverslag. Deze stuurt u samen met de Gezondheidsverklaring en evt. aanvullende formulieren naar het CBR. Het CBR beoordeelt alle informatie en bericht u binnen vier weken over de uitkomst(en). Als het nodig is verwijst het CBR u naar een medisch specialist. Soms is een rijtest nodig